Om Jan

Jan Erici är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden (fd Miljö- och Byggnadsnämnden) i Borgholms Kommun. Nämnden är en myndighetsnämnd och har inom miljölagstiftningen ansvar för miljötillsynen, hälsoskyddet, och livsmedelstillsynen. Inom byggnadslagstiftningen ansvarar nämden för detaljplanläggningen och bygglovshanteringen. Till detta kommer ytterligare uppgifter gällande bostadsanpassningen och kommunens adressättning.

Förutom sitt nuvarande politiska uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden har Jan erfarenhet som ledamot av regionfullmäktige och kulturnämnden. Han har också genom åren haft förtroendeuppdrag inom LRF och den ekonomiska föreningsrörelsen (slakteri och föreningsbank), Läckeby Djursjukhus, Ölands Farmartjänst samt kyrkan. För närvarande har Jan förtroendeuppdrag i Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge,

Jan på Harbour Bridge framför operahuset i Sydney

På toppen av Harbour Bridge i Sydney - världens största spannbro!
Foto: BridgeClimb

Faller..

Jan Erici hoppar fritt fall över Borgholm fler bilder
Foto: Smålands Fallskärmsklubb.

Jan bor på Långlöts Norrgård på östra Öland. Familjen består av dottern Christina och sonen Harald, hustrun Anna samt hennes två barn, Robin och Louise. På Norrgården finns får, hästar och Higland Cattle-djur. Här ligger också en av Ölands högsta byggnader, ett vindkraftverk som är 65 meter högt och producerar energi motsvarande årsbehovet för 75 eluppvärmda villor.

Jan vid gårdsgrinden.

Vid grinden till Långlöts Norrgård.
Foto: Ölandsbladet

Jan invigningstalar på Skäfteskärr museum

Jan inviger på Skäfteskärr Museum, Öland.
Foto: Seppo Ekelund