Fritt fall över Borgholm

Skyn.

Jan laddar i planet.

Klivet ut genom dörren.

Ute ur planet!

Fritt fall...

..över Borgholm.

Inta position.

200 km i timmen!

Faller..

Skärmen utvecklad.

Markstyrkan tar emot.

Foton: Smålands Fallskärmsklubb