Långlöts Norrgård

Jan sitter på vindkraftverkets topp

Jan Erici ovanpå vindkraftverket på Långlöts Norrgård.
Foto: Anders Blank, Barometern

Långlöts Norrgård från söder

Jan driver Långlöts Norrgård sedan 1968. På gården har tills för några år sedan odlats sockerbetor, bruna bönor och bedrivits svinproduktion. Nuvarande produktion består av nötkött och lamm. Här finns också en Higland Cattle- och fårbesättning samt hästar. Visst kräftfiske förekommer också.

Vindkraftverket från norr

På Norrgården finns ett vindkraftverk som producerar miljövänlig el. Vindkraftverket byggdes 2002 och har en navhöjd på 65 m med en effekt på 850 KW. Produktionen motsvarar årsbehovet för 75 eluppvärmda villor alternativt 300 hushåll.

Kalv bland Higland korna

En av höglandsdjurens kalvar på Norrgården.
Foto: Anna Erici

Tröskning från luften

Spannmålskörd på Långlöts Norrgård.
Foto: Harald Erici